Välkommen kontakta oss för skolbesök eller fortbildningsresor till Indien för lärare. Senare kommer här finnas möjlighet ställa frågor om Hinduism.