ISKCON, Internationella sällskapet för Krishnamedvetande, står för initiativet till denna resurssida. Vi hoppas den kan ge en bra inblick i den vediska kulturens livsstil, tro och värderingar.